Překlady a korektury

Nabízím Vám také překladatelské služby co se týče textů běžných, tak odborných. Geologické, hydrogeologické či stavební jsou ty nejčastější.

Zásadní jsou pro mne tyto 2 věci:

  1. na kdy překlad potřebujete, a
  2. kolik stránek textu máte.

Takže pokud se mi chystáte napsat, uveďte to, prosím, rovnou i do mailu. Jakmile se mi dostane text do rukou, budu Vám moci udělat předběžnou kalkulaci.

Cenu počítám na základě výsledného textu.

U překladů se počítají normostránky. 1 NS má 1800 znaků (včetně mezer). Minimální fakturovaná stránka je 1 NS.