Cambridge Starters: Struktura testu

Cambridge English: Starters známé také jako Young Learners English (YLE): Starters, je první ze tří testů speciálně vytvořených pro děti ve věku od 7 až 12 let. Díky Starters Vaše děti odstartují své jazykové dobrodružství, seznámí se s každodenní psanou a mluvenou angličtinou, a to kreativní a zábavnou formou..

Tato zkouška se skládá ze tří hlavních částí a za každou z nich může malý student získat maximálně 5 štítů na svůj první mezinárodně uznávaný certifikát:
.
a) poslech, (okolo 20 minut, 4 části, 20 otázek)
.
b) čtení a psaní, (okolo 20 minut, 4 části, 25 otázek)
.

c) mluvení (3-5 minut, 5 částí).

Když se děti učí anglický jazyk, je důležité aby se učili praktickou a užitečnou angličtinu ze života. Aby potom byli schopni uspět v zahraničí ať už při svém studiu, nebo v práci, musí splňovat určité standardy, na kterých díky těmto testům mohou od malička postupně pracovat.

Starters je dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference) v hodnocení mezinárodních testů umístěn těsně pod úrovní A1. Je základem pro učení se angličtiny, učení praktických jazykovědných dovedností a nabízí spolehlivou a konsistentní míru, jak dobře si vaše dítka vedou v poslechu, mluvení, psaní a čtení.

Tyto testy jsou speciálně ušity na míru dětem školního věku tak, aby je motivovaly  a popoháněly ve studiu. Protože jsou tyto testy postaveny na běžných tématech a situacích, dodávají Vašemu dítěti sebedůvěru k čím dál častějšímu užívání angličtiny.

Učení se jazyku obzvláště u dětí by mělo být příjemné a zábavné. Jedině tak je osvojování angličtiny bude bavit a nenuceně motivovat, aby se zdokonalovali v poslechu, čtení, a hlavně v mluveném projevu. Jak se jejich víra ve své jazykové schopnosti, znalosti a dovednosti prohlubuje, je jen přirozené, že chtějí zkoušet obtížnější úrovně.

Chcete si ozkoušet jak na tom je Vaše dítko?

Poslech      Mp3      Čtení      Mluvení

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *