Cambridge Starters: Struktura testu

Cambridge English: Starters známé také jako Young Learners English (YLE): Starters, je první ze tří testů speciálně vytvořených pro děti ve věku od 7 až 12 let. Díky Starters Vaše děti odstartují své jazykové dobrodružství, seznámí se s každodenní psanou a mluvenou angličtinou, a to kreativní a zábavnou formou..

Tato zkouška se skládá ze tří hlavních částí a za každou z nich může malý student získat maximálně 5 štítů na svůj první mezinárodně uznávaný certifikát:
.
a) poslech, (okolo 20 minut, 4 části, 20 otázek)
.
b) čtení a psaní, (okolo 20 minut, 4 části, 25 otázek)
.

c) mluvení (3-5 minut, 5 částí).

Když se děti učí anglický jazyk, je důležité aby se učili praktickou a užitečnou angličtinu ze života. Aby potom byli schopni uspět v zahraničí ať už při svém studiu, nebo v práci, musí splňovat určité standardy, na kterých díky těmto testům mohou od malička postupně pracovat.

Starters je dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference) v hodnocení mezinárodních testů umístěn těsně pod úrovní A1. Je základem pro učení se angličtiny, učení praktických jazykovědných dovedností a nabízí spolehlivou a konsistentní míru, jak dobře si vaše dítka vedou v poslechu, mluvení, psaní a čtení.

Tyto testy jsou speciálně ušity na míru dětem školního věku tak, aby je motivovaly  a popoháněly ve studiu. Protože jsou tyto testy postaveny na běžných tématech a situacích, dodávají Vašemu dítěti sebedůvěru k čím dál častějšímu užívání angličtiny.

Učení se jazyku obzvláště u dětí by mělo být příjemné a zábavné. Jedině tak je osvojování angličtiny bude bavit a nenuceně motivovat, aby se zdokonalovali v poslechu, čtení, a hlavně v mluveném projevu. Jak se jejich víra ve své jazykové schopnosti, znalosti a dovednosti prohlubuje, je jen přirozené, že chtějí zkoušet obtížnější úrovně.

Chcete si ozkoušet jak na tom je Vaše dítko?

Poslech      Mp3      Čtení      Mluvení

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *