Cambridge English; YLE

Testy Young Learners English (YLE) mají formu zábavných aktivit, které jsou vytvořeny speciálně pro děti tak, aby je motivovaly          a inspirovaly.

Testy Cambridge Young Learners English jsou zaměřeny na praktické dovednosti v anglickém jazyce. Na tyto testy, jež se skládají z Poslechu, Čtení a Psaní, a Mluvení jsou děti připravovány během hodin tak, aby získávaly více a více zkušeností, zlepšovaly tyto čtyři dovednosti a mohla tak růst jejich sebedůvěra ve všech čtyřech částech. Každé dítě totiž například při ústní zkoušce je sám a má za úkol zodpovědět několik otázek v závislosti na úrovni testu.

V rámci testů se nejedná pouze o vyplňování či kroužkování správných odpovědí. Děti také kreslí, vybarvují, řeší úkoly, popisují obrázky, vypráví příběhy. Tyto různorodé formy, na které by děti měly být během svých hodin angličtiny neustále připravovány, mají děti motivovat a ulehčit fakt, že se vlastně jedná o zkoušku.

Každý student, který se přihlásí na jeden z těchto testů  získává certifikát. Na základě svých výsledků mohou děti dostat maximálně 5 štítů za každou ze čtyř uvedených dovedností.  To také ukazuje, které oblasti bude do budoucna třeba vypilovat a působí tak jako motivační prvek.

Po absolvování Starters, Movers a Flyers mohou děti zamířit na mezinárodně uznávané zkoušky, které jsou určeny jak pro děti, tak pro dospělé. A to Key English Test (KET), nebo Preliminary English Test (PET).

Pro každý z těchto testů Starters, Movers a Flyers, jsou vydány knížky s adekvátní slovní zásobou, zábavnými cvičeními a poslechem. Po zvládnutí a nastudování knížek Fun For Starters, Fun For Movers či Fun For Flyers, mohou Vaši malí Angličané absolvovat daný test, na který se tak pečlivě a zodpovědně připravovali.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *