Callanova metoda

Callanova metoda je rychlý a efektivní způsob učení angličtiny. Díky jejím dlouholetým úspěchům je mezinárodně uznávaná. Společnosti jako IBM, Fiat a Olinetti metodu využili pro vyučování svých zaměstnanců. Jazykové školy, které používají tuto metodu můžeme najít všude po celém světě. Ať už se jedná o Asii, Evropu, nebo Latinskou Ameriku, počet nově otevřených škol neustále roste.

Jak tato metoda funguje?

Tato metoda byla vyvinuta aby byl student maximálně zaměstnán během hodiny a zároveň, aby co nejvíce využil daný čas. Tato metoda je rozdělena do 12 úrovní, které mají přesně danou strukturu. Lektor položí studentovi sérii otázek, na něž musí odpovědět. Cílem metody je „přinutit“ studenta mluvit, proto jsou hodiny koncipovány tak, že udrží studentovu pozornost a stimuluje jeho paměť. Ten nabývá znalosti mnohem jednodušeji oproti jiným metodám, a slovíčka včetně gramatiky se učí krok za krokem. Nikdy jej nemůže zaskočit příliš komplikovaná věta plná nových slovíček.

Proč je tato metoda tak účinná?

Díky této metodě se student naučí anglický jazyk 4 x rychleji oproti jiným metodám. Jak mnohé testy prokázaly, student zvládne učivo za čtvrtinu času. Metoda funguje jako precizní a komplikovaný systém, jež je snadné použít. Klíčovými faktory díky kterým je tato metoda tak úspěšná tkví ve vypočítaném a systematickém přistupu učení jazyka a odhodlání zapojit studenta do hodiny co nejvíce. Ten se nejlépe učí mluvením a poslechem. Rychlost hodiny vtáhne studenta do jazyka. Časté opakování již zvládnutého učiva podporuje přesnost jak ve vyjadřování, tak v gramatických záležitostech.

Otázka, odpověď a opakování – tedy základ této metody – je přístup k učení jazyka, jež je velmi často doporučován psychology. Protože je Callanova metoda precizně předem napsaná, student není zmaten její strukturou, což je velká výhoda důležitá obzvláště v počátcích studia.

Tato metoda naučí studenta základní gramatická pravidla a tu nejnutnější slovní zásobu. Než dokončí všech 12 úrovní, student zvládne neuvěřitelných 5621 nejběžněji používaných slovíček anglického jazyka. Díky tomu je student připraven na Cambridge First Certificate (F.C.E.) exam. Tato úroveň znalostí je zásadní pro kohokoliv, kdo potřebuje číst v anglickém jazyce, žít v anglicky mluvících zemích nebo pracovat s anglicky mluvcími kolegy. Proto je tato metoda tak vhodná pro všechny oblasti našeho života. Mohou ji studovat jak teenageři, mladí, tak starší a dokonce i staří.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *