Cambridge Movers: Struktura testu

Cambridge English: Movers, neboli Young Learners English (YLE): je druhý ze tří testů, jež je vytvořen pro děti mezi 7 a 12 lety. Movers již představuje studenta jako schopného poradit si s každodenní mluvenou a psanou angličtinou, a to na základní úrovni.

Opět se tato zkouška skládá ze 3 základních částí a za každou z nich mohou získat maximálně 5 štítů:

a) poslech (asi 25 minut, 5 částí, 25 otázek)

b) čtení a psaní (asi 30 minut, 6 částí, 40 otázek)

c) mluvení (5-7 minut, 4 částí)

Movers je dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference) v hodnocení mezinárodních testů řazen na úrovni A1. Vaše dítě by tedy mělo být schopné:

  • rozumět jednoduchým instrukcím, či účastnit se jednoduché konverzace na předvídatelné téma
  • rozumět základním nápisům, intrukcím a informacím
  • zvládnout základní formy, psát poznámky včetně časů, dat, a míst.

Tento test je opět speciálně ušitý na míru dětem školního věku tak, aby je motivoval  a popoháněl ve studiu. Protože jsou tyto testy postaveny na běžných tématech a situacích, dodávají Vašemu dítěti sebedůvěru k čím dál častějšímu užívání angličtiny.

Učení se jazyku obzvláště u dětí by mělo být příjemné a zábavné. Jedině tak je osvojování angličtiny bude bavit a nenuceně motivovat, aby se zdokonalovali v poslechu, čtení, a hlavně v mluveném projevu. Jak se jejich víra ve své jazykové schopnosti, znalosti a dovednosti prohlubuje, je jen přirozené, že chtějí zkoušet obtížnější úrovně.

Chcete si ozkoušet jak na tom je Vaše dítko?

Poslech      Mp3     Čtení     Mluvení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *