Cambridge Movers: Struktura testu

Cambridge English: Movers, neboli Young Learners English (YLE): je druhý ze tří testů, jež je vytvořen pro děti mezi 7 a 12 lety. Movers již představuje studenta jako schopného poradit si s každodenní mluvenou a psanou angličtinou, a to na základní úrovni.

Opět se tato zkouška skládá ze 3 základních částí a za každou z nich mohou získat maximálně 5 štítů:

a) poslech (asi 25 minut, 5 částí, 25 otázek)

b) čtení a psaní (asi 30 minut, 6 částí, 40 otázek)

c) mluvení (5-7 minut, 4 částí)

Movers je dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference) v hodnocení mezinárodních testů řazen na úrovni A1. Vaše dítě by tedy mělo být schopné:

  • rozumět jednoduchým instrukcím, či účastnit se jednoduché konverzace na předvídatelné téma
  • rozumět základním nápisům, intrukcím a informacím
  • zvládnout základní formy, psát poznámky včetně časů, dat, a míst.

Tento test je opět speciálně ušitý na míru dětem školního věku tak, aby je motivoval  a popoháněl ve studiu. Protože jsou tyto testy postaveny na běžných tématech a situacích, dodávají Vašemu dítěti sebedůvěru k čím dál častějšímu užívání angličtiny.

Učení se jazyku obzvláště u dětí by mělo být příjemné a zábavné. Jedině tak je osvojování angličtiny bude bavit a nenuceně motivovat, aby se zdokonalovali v poslechu, čtení, a hlavně v mluveném projevu. Jak se jejich víra ve své jazykové schopnosti, znalosti a dovednosti prohlubuje, je jen přirozené, že chtějí zkoušet obtížnější úrovně.

Chcete si ozkoušet jak na tom je Vaše dítko?

Poslech      Mp3     Čtení     Mluvení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *