Cambridge Flyers: Struktura testu

Cambridge English: Flyers, znám jako Young Learners English (YLE): Flyers je nejvyšší ze všech tří testů určených pro školní děti ve věku mezi 7 až 12 lety. Flyers ukáže Vašeho malého studenta jako šikovného a schopného pochopit a reagovat na každodenní psanou a mluvenou angličtinu na základní úrovni.

Co Vás čeká na této nejtěžší zkoušce?

a) poslech (asi 25 minut, 5 částí, 25 otázek)

b) čtení a psaní (40 minut, 7 částí, 50 otázek)

c) mluvení (7-9 minut, 4 části)

Když si Váš malý student probojoval cestu až sem, dosáhl tak úrovně která jim umožní zacílit na Cambridge English: Key nebo Cambridge English: Preliminary – zkoušky které vedou k certifikátům, jež jsou mezinárodně uznávané jak v oblasti práce tak i studia.

Flyers je dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference) v hodnocení mezinárodních testů řazen na úrovni A2. Vaše dítě by tedy mělo být schopné:

  • rozumět jednoduché psané angličtině
  • komunikovat v běžných situacích
  • rozumět krátkým poznámkám a jednoduchým instrukcím

Například, pro úroveň A2, by Váš student měl být schopen:

  • rozumět a používat základní fráze a výrazy
  • představit se a zodpovědět na základní otázky o sobě
  • komunikovat s anglickými mluvčími, kteří hovoří pomalu a srozumitelně
  • napsat krátký jednoduchý text.

Tento test je opět speciálně ušitý na míru dětem školního věku tak, aby je motivoval  a popoháněl ve studiu. Protože jsou tyto testy postaveny na běžných tématech a situacích, dodávají Vašemu dítěti sebedůvěru k čím dál častějšímu užívání angličtiny.

Učení se jazyku obzvláště u dětí by mělo být příjemné a zábavné. Jedině tak je osvojování angličtiny bude bavit a nenuceně motivovat, aby se zdokonalovali v poslechu, čtení, a hlavně v mluveném projevu. Jak se jejich víra ve své jazykové schopnosti, znalosti a dovednosti prohlubuje, je jen přirozené, že chtějí zkoušet obtížnější úrovně.

Chcete si ozkoušet jak na tom je Vaše dítko?

Poslech    Mp3     Čtení     Mluvení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *