Cambridge Flyers: Struktura testu

Cambridge English: Flyers, znám jako Young Learners English (YLE): Flyers je nejvyšší ze všech tří testů určených pro školní děti ve věku mezi 7 až 12 lety. Flyers ukáže Vašeho malého studenta jako šikovného a schopného pochopit a reagovat na každodenní psanou a mluvenou angličtinu na základní úrovni.

Co Vás čeká na této nejtěžší zkoušce?

a) poslech (asi 25 minut, 5 částí, 25 otázek)

b) čtení a psaní (40 minut, 7 částí, 50 otázek)

c) mluvení (7-9 minut, 4 části)

Když si Váš malý student probojoval cestu až sem, dosáhl tak úrovně která jim umožní zacílit na Cambridge English: Key nebo Cambridge English: Preliminary – zkoušky které vedou k certifikátům, jež jsou mezinárodně uznávané jak v oblasti práce tak i studia.

Flyers je dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference) v hodnocení mezinárodních testů řazen na úrovni A2. Vaše dítě by tedy mělo být schopné:

  • rozumět jednoduché psané angličtině
  • komunikovat v běžných situacích
  • rozumět krátkým poznámkám a jednoduchým instrukcím

Například, pro úroveň A2, by Váš student měl být schopen:

  • rozumět a používat základní fráze a výrazy
  • představit se a zodpovědět na základní otázky o sobě
  • komunikovat s anglickými mluvčími, kteří hovoří pomalu a srozumitelně
  • napsat krátký jednoduchý text.

Tento test je opět speciálně ušitý na míru dětem školního věku tak, aby je motivoval  a popoháněl ve studiu. Protože jsou tyto testy postaveny na běžných tématech a situacích, dodávají Vašemu dítěti sebedůvěru k čím dál častějšímu užívání angličtiny.

Učení se jazyku obzvláště u dětí by mělo být příjemné a zábavné. Jedině tak je osvojování angličtiny bude bavit a nenuceně motivovat, aby se zdokonalovali v poslechu, čtení, a hlavně v mluveném projevu. Jak se jejich víra ve své jazykové schopnosti, znalosti a dovednosti prohlubuje, je jen přirozené, že chtějí zkoušet obtížnější úrovně.

Chcete si ozkoušet jak na tom je Vaše dítko?

Poslech    Mp3     Čtení     Mluvení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *