Druhá podmínka

A máme tady druhou podmínku. Také se ji říká teoretická, nebo hypotetická.

Čistě teoretizujeme. Je dosti nepravděpodobné, že tato situace nastane. Asi jako, že vyhrajete ve sportce.

If I was hungry, I would eat.                     Kdybych měla hlad, najedla bych se.

If I travelled, I would speak English.   Kdybych cestovala, mluvila bych anglicky.

Více příkladů:

If it rained, He would go out.                  Kdyby pršelo, šel by ven.

If you called me, I would answer it.      Kdybys mi zavolal, vzala bych to.

If I drove my car, I would not use my phone. Kdybych řídila auto, nepoužila bych telefon.

V tomto případě je to velmi podobné češtině. Po If je minulý čas, a ve druhé části věty následuje „would+ sloveso v základním tvaru“. 

Samozřejme, začátek věty nemusí vždy začínat If…, klidně věty můžeme přehodit. To znamená:

We would do it, if we had time.                          Udělali bychom tom, kdybychom měli čas.

He would be frightened, if he saw a spider.   Byl by vyděšen, kdyby uviděl pavouka.

She would think about it, if it was that serious.  Přemýšlela by o tom, kdyby to bylo tak vážné. 

 

První podmínka – cvičení

Procvičte si, jestli jste pochopili vysvětlení první podmínky. Pokud si jimi nejste jistí, tady máte odkaz na kratičký výklad. V souboru pod větami naleznete rozřešení. 🙂

Navrhuji, abyste si tyto věty nejdříve přeložili sami pro sebe, a teprve pak se podívali na výsledek.

Až ho uvidím, řeknu mu to.

Až budu moci, zavolám jim.

Až budeme mít pračku, život bude jednodušší.

Řekni mi, až bude půl čtvrté.

Nebudeš tomu věřit, až to uvidíš.

 

Jestli to uděláš, budu překvapený.

Jestli zavolají, řekni jim to.

Napiš mi, jestli budeš potřebovat.

Omdlím, jestli teď něco nesním.

Koupíme mu lístek, jestli bude místo.

 

Správné odpovědi ke stažení.