Druhá podmínka

A máme tady druhou podmínku. Také se ji říká teoretická, nebo hypotetická.

Čistě teoretizujeme. Je dosti nepravděpodobné, že tato situace nastane. Asi jako, že vyhrajete ve sportce.

If I was hungry, I would eat.                     Kdybych měla hlad, najedla bych se.

If I travelled, I would speak English.   Kdybych cestovala, mluvila bych anglicky.

Více příkladů:

If it rained, He would go out.                  Kdyby pršelo, šel by ven.

If you called me, I would answer it.      Kdybys mi zavolal, vzala bych to.

If I drove my car, I would not use my phone. Kdybych řídila auto, nepoužila bych telefon.

V tomto případě je to velmi podobné češtině. Po If je minulý čas, a ve druhé části věty následuje „would+ sloveso v základním tvaru“. 

Samozřejme, začátek věty nemusí vždy začínat If…, klidně věty můžeme přehodit. To znamená:

We would do it, if we had time.                          Udělali bychom tom, kdybychom měli čas.

He would be frightened, if he saw a spider.   Byl by vyděšen, kdyby uviděl pavouka.

She would think about it, if it was that serious.  Přemýšlela by o tom, kdyby to bylo tak vážné.