Wordlist 25th June

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 key B1 match B2 train
A1 kick B1 result B2 ensure
A1 dictionary B1 take C1 in demand
A2 take B1 test C1 devastating
A2 show B2 qualify C2 insomnia
A2 download B2 thesis C2 in the red

Wordlist 18th June

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 dvd B1 culture B2 maintain
A1 jacket B1 exhibition B2 supervise
A2 jewellery B1 gallery B2 demonstrate
A2 drawer B1 interval B2 promote
A2 kilogram B1 part C1 deputy
A2 dinosaur B2 identify C2 integrity

Wordlist 11th June

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 dollar B1 rainy B2 ambitious
A1 door B1 pouring B2 bright
A2 project B1 mild B2 impatient
A2 catch B1 essay B2 childish
A2 hurt B1 grade C1 delicate
A2 look after B2 boiling C2 label

Wordlist 4th June

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 difficult B1 cool B2 strain
A1 different B1 freezing B2 mark
A1 die B1 humid C1 decisive
A2 examination B1 icy C1 the old days
A2 exercise B2 itch C2 abrupt
A2 project B2 scratch C2 legitimate