Wordlist 28th May

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 dancing B1 organise B2 sweat
A1 dark B1 manage B2 medical
A1 date B1 develop B2 collapse
A2 fail B1 produce B2 develop
A2 paper B1 create B2 admission
A2 pass B1 breezy C1 daycare

Wordlist 21st May

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 dad B1 brilliant B2 tap
A1 dance B1 easy-going B2 whistle
A2 foggy B1 design B2 splash
A2 snowy B1 gain B2 faint
A2 stormy B1 plan C1 rustle
A2 diploma B2 squeak C2 cast

Vantage – emotions and feelings

Milí studenti a návštěvníci,

přidávám jednu A4 toho, co jsme probírali a trénovali v hodinách tento týden. Musím přiznat, že u toho byla obrovská legrace. Některé Vámi použité fráze a byly naprosto úžasně, trefně a vtipně použity.

V tomto jednostránkovém pdf dokumentu je výběr z několika reakcí z T-series, na různá témata, která můžete použít při každodenní komunikaci s anglicky mluvícím protějškem.

Co, že to jsou ty T-series? Jsou to knihy, jež byly sestaveny Janem van Ekem and Johnem Trimem. Ti vytvořili celkem 3 knihy, které jsou rozděleny podle úrovní. Waystage (publikováno v roce 1991) pokrývá úroveň A2, Threshold (z roku 1991) úroveň B1, a nejnovější Vantage (2001) úroveň B2 na základě Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). V této sérii najdete veškeré potřebné informace, co by student na stupni A2, B1, či B2 měl ovládat, umět, jaké situace zvládnout ať už se jedná např. o nakupování, telefonování, rezervace, apod. Navíc, tam právě najdete ty správné výrazy, které se používají, takže nejen obecné informace, ale i rovnou materiály k učení.

Takže tady přikládám odkaz na stažení těchto užitečných knížek. Oni sami na stránkách uvádějí, že je dávají k dispozici, aby tak studenti a kdokoliv jiný, mohl maximalizovat své snažení. Pochopitelně, je to vše v angličtině, takže se tím případně budete muset prokousat.

A protože jsem se s Vámi při zkoušení tohoto dokumentu ohromně nasmála, přidávám dvojičku naprosto vtipných příkladů, které jste sami vymysleli. Možná to nejsou úplně přesné kopie Vašich improvizací, jen nějaké torzo, co mi utkvělo v hlavě, ale alespoň něco.

I woke up at 5 o’clock. (reaction) Whew!
My first way was to do number 1. (reaction) Good heavens!
To my surprise, I did number 2. (reaction) That’s lovely!

 

I was at home, when I received a message to go to a party. (reaction) Sounds interesting. When I got there, we were only 3 and drank one bottle of rum and four bottles of wines. (reaction) Better luck next time.
Then, we smoked weed. (reaction) That’s much better. 

 

Vantage_Emotions_and_feelings

Wordlist 14th May

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 boring B1 sociable B2 bestseller
A1 kind B1 generous B2 edition
A1 feel B1 strict B2 image
A2 kind B1 careless B2 plot
A2 lazy B1 nasty B2 review
A2 cloudy B1 shy C1 liaise

Wordlist 7th May

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 cold B1 clap B2 sigh
A1 hot B1 drip B2 slam
A1 funny B1 knock C1 howl
A2 album B1 ring C1 rattle
A2 channel B2 bang C2 cast
A2 poster B2 bark C2 defective