Minulý čas průběhový

Milí studenti a návštěvníci,

dnešní verze Anny Vám opět dokáže jak lehké a zábavné je užívání časů v angličtině. Tentokrát se ale společně podíváme do minulosti. Co jsme dělali včera, minulý týden, předloni. Co se kdy stalo a nemá to žádnou návaznost na přítomnost.

Ale, oproti prostému minulému času, chceme říci, že jsme dělali nějakou činnost po delší časový úsek. Nebo byla ta daná konkrétní aktivita v plném proudu, již rozběhlá. Můžeme tedy říci např. „Včera touto dobou jsem psala svoji závěť.“ 🙂  Nezačala jsem ji teprve psát, nenapsala jsem ji, ale psala jsem. Byla jsem víceméně uprostřed. V češtině si pomáháme videm nedokonavým. Tedy: psala. Ne: napsala, vypsala, dopsala, připsala, upsala.

I toto video je z dílny Cambridge University Press ke knížce English Grammar in Use.

Tak Aničko, pěkně nám to vysvětli.

Minulý čas prostý

Milí studenti a návštěvníci,

dnešní verze Anny Vám opět dokáže jak lehké a zábavné je užívání časů v angličtině. Tentokrát se ale společně podíváme do minulosti. Co jsme dělali včera, minulý týden, předloni. Co se kdy stalo a nemá to žádnou návaznost na přítomnost.

I toto video je z dílny Cambridge University Press ke knížce English Grammar in Use.

Tak Aničko, co nám povíš?

 

Slovní zásoba na YLE, KET, PET

Milí návštěvníci a studenti angličtiny,

Mám něco pro Váš mlsný angličtinářský jazýček. Pokud se připravujete na některou z mezinárodních zkoušek YLE, KET, či PET, možná Vám přijde vhod přibližný seznam slovíček, která by studenti na dané úrovni měli znát. Úmyslně píši přibližný, protože jak sami autoři tohoto seznamu upozorňují, není to vyčerpávající všeobsahující výčet.

Původně tento slovník, pro tu kterou úroveň, byl sestaven Cambridge ESOL ve spolupráci s externími konzultanty, kteří připravovali materiály na zkoušky YLE, KET (A2), PET (B1). Ty tedy zahrnují jak slovíčka z roku 1990 shrnuta Radou Evropy pro úrovně Waystage (A2), Threshold (B1), tak i ostatní, novější slova a fráze, které udávají 2 hlavní korpusy.

Nejdříve si ale zodpovězme, co znamená ten korpus. V tomto případě to není k jídlu. Je to sice „žrádlo“ ale spíše pro jazykovědce. Jedná se o lingvistický korpus, což je obrovská databáze uložených textů mluvené či psané podoby jazyka (jedná-li se o mluvený záznam, pak přepsaný text), který slouží primárně k jazykovému výzkumu. Je to také základ pro sestavování slovníků, překladačů a korektorů.

I český jazyksvůj vlastní korpus. Tak například: chcete vědět v jakém kontextu, či slovním spojení se užívá nějaké slovo, či fráze. Tady zadáte konkrétní slovo, v našem případě „sviňa“ a vyjede Vám seznam. Díky tomuto korpusu zjistíte, že se říká např. „bolí jak sviňa“, nebo „šavlil jak sviňa“. Dle předcházejících a následujích vět v daném řádku z kontextu zjistíte, že toto slovo je spojeno hlavně s Moravou. Kdybyste to náhodou nevěděli. 🙂

Na stejném principu fungují i ostatní korpusy. Tak, a  můžeme pokračovat v těch anglických. Prvním korpusem je Cambridge Learner Corpus (CLC), který obsahuje přes 20 milionů slovíček psané angličtiny. Druhým je British National Corpus (BNC), který v sobě uchovává 100 milionů slov používaných rodilými mluvčími v psané a mluvené podobě. Takže si to zase můžete vyzkoušet tady.

Pro Vaše samostudium si vyberte slovníčky pro úrovně, které Vás zajímají.  Na konci každého z nich naleznete shrnutí dle určitého tématu. Například cestování, doprava apod.

 Yle starters_movers_flyers (A1-2)

ket-vocab-list (A2)

pet-vocab-list (B1)

Přítomný čas průběhový

Milí studenti a návštěvníci,

dnešní verze Anny Vám opět dokáže jak lehké a zábavné je užívání časů v angličtině. Tentokrát se ale společně podíváte na přítomný čas průběhový. I toto video je z dílny Cambridge University Press ke knížce English Grammar in Use.

Tak Aničko, co nám povíš?

Přítomný čas prostý

Milí studenti a zájemci,

další příspěvek ze sbírky Cambridge University Press ke knížce English Grammar in Use se zabývá přítomným časem prostým. Je to opět Anna, která Vám hezky a názorně vysvětlí, kdy a jak užívat tento základní čas.

Tak se na to podívejme!. 🙂

Přítomný prostý vs. průběhový

Milí studenti, návštěvníci a rodiče,

přikládám 2 krátká videa z dílny Cambridge University Pres na oprášení jedné z mnoha částí anglické gramatiky. Tedy, zaměřené na čas přítomný prostý a čas přítomný průběhový a jejich srovnání.  Obě videa jsou udělána jednoduše, srozumitelnou angličtinou (nicméně si tam můžete spustit i titulky), vizuálně zábavnou a komixovou formou.


Ústní zkouška pro děti – video

Milí rodiče a děti,

abyste měli větší představu, jak probíhá ústní zkouška u dětí přikládám zde tři videa. Jsou vlastně odstupňované dle úrovní pro děti YLE (Young Learners English), jak je rozlišuje University of Cambridge.

Co se týče výslovnosti a slovní zásoby, na testech najdete pouze britskou angličtinu. Nicméně při ústní části je akceptována i ta americká.

První z nich, pro začátečníky, je úroveň Starters. Studentíci jsou hodnoceni za to, jestli rozumí tomu, co zkoušející říká, za správnou výslovnost a také za odpovědi. U této úrovně se spíše očekávají slova, či krátké fráze. Tato část zkoušky trvá 3-5 minut a skládá se z 5 částí.

Další na řadě je úroveň Movers. Tady ústní část zabere 5- 7 minut a skládá se ze 4 částí. Zkoušející hodnotí porozumění zadanému úkolu, volbě vhodných odpovědí a opět výslovnost.

Poslední zkouška pro děti, či teenagery je na úrovni Flyers. Ústní část trvá 7 až 9 minut a obsahuje 4 části. Zkoušející opět sleduje a hodnotí porozumění, vhodné odpovědi a reakce, gramatiku včetně slovní zásoby a jako vždy i výslovnost.

Otestujte svou úroveň

Pěkný podvečer všem,

přemýšlela jsem si tak nad anglickým jazykem, který je bezpochyby nezbytným doplňkem v dnešní pracovně uspěchané době. Možnosti spolupráce se zahraničními společnostmi se rapidně zvětšují, vzdálenosti se překotně zkracují, a tak komunikace s partnery z jiných zemí je mnohem častější, než tomu bylo před 5 či 10 lety, nemluvě pak o jiných řekněme „jazykově“ hubených dobách.

Totéž platí pro studium na vysoké či střední škole. Student může spolupracovat s jinými univerzitami na projektech mezinárodního charakteru, může se pustit do světa na zkušenou a překoná přitom o pár desítek, stovek, či tisíc kilometrů více, než kdysi výletníci v pohádkách. Také už dnešní student většinou nebývá vybaven uzlíčkem buchet, ale něčím o špetku důležitějším. Jazykem. Nebo dokonce jazyky! Středoškolské natož vysokoškolské studium bez jazyka je v dnešní době téměř irelevantní.

Samozřejmě v obou případech, ať už na pracovních či školních židlích, je úroveň poskytovaného a získavaného jazyka různorodá. Motivace učit a předávat znalosti se liší všemi možnými aspekty. Také, naučit se daný jazyk a plnohodnotně jej používat je poměrně závislé na různých okolnostech.

V každém případě, ať tak či onak je třeba abyste věděli, jak na tom jste. Myslím tím jazykově. 🙂 V práci ať už současné či budoucí po Vás chtějí Vaši úroveň, ve školách jste byli, či ještě stále jste neustále testováni. A tak, abyste v tom měli jasno, Cambridge English Language Assessment má pro Vás krátký test, po kterém Vám doporučí vhodnou zkoušku zakončenou mezinárodním certifikátem z anglického jazyka. Jedná se o 25 otázek, a máte vždy na výběr ze 3 možností.

Tento odkaz Vás přesměruje rovnou do akce. Test your English.

Tak hodně zdaru.

PS: Malý tip pro Vás. Ze zkušenosti (vlastní či potvrzené studenty) vím, že první myšlenka  je obvykle ta správná.

Wordlist 25th June

Milí studenti a návštěvníci,

na základě systému úrovní angličtiny, který sestavil CEFR, přikládám seznam slovíček pro tento týden. Vedle daného slovíčka vidíte vždy úroveň. To znamená, že student na úrovni C2 by již celou tuto slovní zásobu měl znát.

Kdo, či co je to CEFR, co jednotlivé úrovně zahrnují, a co by student na úrovni např. B1 měl umět, najdete v sekci Výuka angličtiny.

Jednotlivá slovíčka si můžete najít ve slovníku Cambridge on-line.

A1 key B1 match B2 train
A1 kick B1 result B2 ensure
A1 dictionary B1 take C1 in demand
A2 take B1 test C1 devastating
A2 show B2 qualify C2 insomnia
A2 download B2 thesis C2 in the red