Slovní zásoba na YLE, KET, PET

Milí návštěvníci a studenti angličtiny,

Mám něco pro Váš mlsný angličtinářský jazýček. Pokud se připravujete na některou z mezinárodních zkoušek YLE, KET, či PET, možná Vám přijde vhod přibližný seznam slovíček, která by studenti na dané úrovni měli znát. Úmyslně píši přibližný, protože jak sami autoři tohoto seznamu upozorňují, není to vyčerpávající všeobsahující výčet.

Původně tento slovník, pro tu kterou úroveň, byl sestaven Cambridge ESOL ve spolupráci s externími konzultanty, kteří připravovali materiály na zkoušky YLE, KET (A2), PET (B1). Ty tedy zahrnují jak slovíčka z roku 1990 shrnuta Radou Evropy pro úrovně Waystage (A2), Threshold (B1), tak i ostatní, novější slova a fráze, které udávají 2 hlavní korpusy.

Nejdříve si ale zodpovězme, co znamená ten korpus. V tomto případě to není k jídlu. Je to sice „žrádlo“ ale spíše pro jazykovědce. Jedná se o lingvistický korpus, což je obrovská databáze uložených textů mluvené či psané podoby jazyka (jedná-li se o mluvený záznam, pak přepsaný text), který slouží primárně k jazykovému výzkumu. Je to také základ pro sestavování slovníků, překladačů a korektorů.

I český jazyksvůj vlastní korpus. Tak například: chcete vědět v jakém kontextu, či slovním spojení se užívá nějaké slovo, či fráze. Tady zadáte konkrétní slovo, v našem případě „sviňa“ a vyjede Vám seznam. Díky tomuto korpusu zjistíte, že se říká např. „bolí jak sviňa“, nebo „šavlil jak sviňa“. Dle předcházejících a následujích vět v daném řádku z kontextu zjistíte, že toto slovo je spojeno hlavně s Moravou. Kdybyste to náhodou nevěděli. 🙂

Na stejném principu fungují i ostatní korpusy. Tak, a  můžeme pokračovat v těch anglických. Prvním korpusem je Cambridge Learner Corpus (CLC), který obsahuje přes 20 milionů slovíček psané angličtiny. Druhým je British National Corpus (BNC), který v sobě uchovává 100 milionů slov používaných rodilými mluvčími v psané a mluvené podobě. Takže si to zase můžete vyzkoušet tady.

Pro Vaše samostudium si vyberte slovníčky pro úrovně, které Vás zajímají.  Na konci každého z nich naleznete shrnutí dle určitého tématu. Například cestování, doprava apod.

 Yle starters_movers_flyers (A1-2)

ket-vocab-list (A2)

pet-vocab-list (B1)