Kecky, buty, škrpále, křusky,… BOTIČKY

Milí studenti a studentky,

dnešní příspěvek je věnován botičkám.

Když hodně cestujete, nebo se teprve hodláte vypravit na dlouhou pouť do nečeských krajin, může se stát, že budete mít malou nehodu a Vaše botky stráví zbytek Vaší dovolené ve škrpálovém nebi. A Vy budete potřebovat nové.

Mít totiž pohodlné kecky, ve kterých budete moci okukovat a prozkoumávat památky, lenivou chůzí drtit horký písek na pláži, a nebo zdolávat výškové metry za foukání drsného větru je pro úspěch Vaší dovolené naprosto zásadní.

A tak, abyste byli schopni vysvětlit prodávajícímu jaké chcete, z jakého materiálu, pro jaký účel, tak tady přikládám pár druhů obuvi. Samozřejmě, v dnešní době bude nejspíše stačit, když prstem ukážete na Vámi vybraný pár, ale kdyby náhodou.. 🙂

boot /buːt/ „a type of shoe that covers the whole foot and the lower part of the leg“

sandals /ˈsæn.dəl/ „a light shoe, especially worn in warm weather, consisting of a bottom part held onto the foot by straps“

plimsoll /ˈplɪm.səl/ UK old-fashioned „a flat, light shoe made of heavy cloth with a rubber sole, worn especially for sports“

slip-on /ˈslɪp.ɒn/ „a shoe with no way of fastening it to the foot that can be quickly put on and taken off“

mule /mjuːl/ „a woman’s shoe or slipper that has no back“

slipper /ˈslɪp.ər/ „a type of soft, comfortable shoe for wearing inside the house“

pump  /pʌmp/ „a type of flat shoe, like a ballet dancer’s shoe, worn by women“

trainer /ˈtreɪ.nər/(UK also training shoe, US sneaker) „a type of light, comfortable shoe that is suitable for playing sport“

wedge /wedʒ/ „women’s shoes with a heel all the way under the shoe“

platforms /ˈplæt.fɔːmz/ „shoes with extremely thick soles which raise the feet from the ground more than usual“

court shoes /kɔːt ʃuːz/ „a type of plain shoe with a raised heel and no way of fastening it to the foot, worn by women“

clothes5

nice shoes

boots

Troška dámského oblečení

Milí studenti a studentky anglického jazyka,

pokračujeme s oblečením! Tentokráte provětráme dámský šatník. Jednoduchá forma koláží je domnívám se vhodná pro ty, jejichž paměť reaguje hlavně na vizuální podněty. Jako to třeba funguje u mé paměti.

Po nějakou dobu se bude oblečení a obuv objevovat i v záhlaví tohoto webu. Je to z toho důvodu, abyste  se pokaždé, co kliknete na nějakou ze stránek, mohli elegantně, jednoduše a bez námahy něco naučit, či oprášit.

Dodejte oblečení trochu šmrnc!

dot /dɒt/: „a very small round mark

spot /spɒt/: „small, usually round areas of colour

floral /ˈflɔː.rəl/: „made of flowers, or decorated with pictures of flowers

checked /tʃekt/: „with a pattern of squares formed by lines of different colours crossing each other

paisley /ˈpeɪz.li/: „a colourful pattern of curved shapes, usually on cloth

clothes4

cardigan /ˈkɑː.dɪ.ɡən/: „a piece of clothing made from wool, which covers the upper part of the body and the arms, fastening at the front with buttons, and usually worn over other clothes

stripe /straɪp/: „a strip on the surface of something that is a different colour from the surrounding surface

jumper /ˈdʒʌm.pər/ UK/ sweater US: „a piece of clothing, made from wool or cotton and worn on the upper part of the body, that has sleeves and does not open at the front

roll neck /ˈrəʊl.nek/: „a polo neck

jumpers

crochet /ˈkrəʊ.ʃeɪ/: „to make clothes and other things using wool and a special needle with a hook(= curve) at one end

waistcoat /ˈweɪs.kəʊt/ UK / vest US: „a piece of clothing that covers the upper body but not the arms and usually has buttons down the front, worn over a shirt

lace /leɪs/: „a decorative cloth made by twisting thin thread in delicate patterns with holes in them

blazer /ˈbleɪ.zər/: „a type of formal jacket, often with the symbol of a school or organization sewn on the front pocket and worn as part of a uniform

clothes16

clothes15

clothes14

Troška pánského oblečení

Milí studenti angličtiny,

rozšiřte si slovní zásobu týkající se oblečení! Připravila jsem proto pro Vás pár koláží s pánským oblečením. To abyste si mohli zopakovat nejen ta základní slovíčka, která určitě velice dobře znáte, ale také i některé drobnosti, které upřesní vzhled daného druhu oděvu.

Jak jste asi postřehli, oblečení a obuv se objevuje i v záhlaví tohoto webu. Je to z toho důvodu, abyste  se pokaždé, co kliknete na nějakou ze stránek, mohli elegantně, jednoduše a bez námahy něco naučit, či oprášit. Vyšperkovat si tak svůj slovníček.

Definice slovíček dle Cambridge dictionary

jumper /ˈdʒʌm.pər/: „a piece of clothing, made from wool or cotton and worn on the upper part of the body, that has sleeves and does not open at the front

sweatshirt /ˈswet.ʃɜːt/: „a piece of informal clothing with long sleeves, usually made of thick cotton, worn on the upper part of the body

cardigan /ˈkɑː.dɪ.ɡən/: „a piece of clothing made from wool, which covers the upper part of the body and the arms, fastening at the front with buttons, and usually worn over other clothes

vest /vest/ : UK „a type of underwear, often with no sleeves, that covers the upper part of the body, worn for extra warmth

clothes7

windcheater/windbreaker /ˈwɪndˌbreɪ.kər/: „a jacket made from a material that protects you from the wind

jacket /ˈdʒæk.ɪt/:a short coat

clothes6

anorak /ˈæn.ə.ræk/ UK/ parka usually US:a short coat that protects the wearer against wind, rain, and cold weather, usually with a part for covering the head

parka: /ˈpɑː.kə/ usually US/ anorak UK „a long jacket that comes down to the knees, often waterproof, with a hood (= head cover)

clothes8

suit  /suːt/ /sjuːt/:a jacket and trousers or a jacket and skirt that are made from the same material

dinner jacket UK/ tuxedo /tʌkˈsiː.dəʊ/US: „a man’s black or white jacket worn at formal social events, usually in the evening, with matching trousers and a bow tie

clothes9