Slovní zásoba na YLE, KET, PET

Milí návštěvníci a studenti angličtiny,

Mám něco pro Váš mlsný angličtinářský jazýček. Pokud se připravujete na některou z mezinárodních zkoušek YLE, KET, či PET, možná Vám přijde vhod přibližný seznam slovíček, která by studenti na dané úrovni měli znát. Úmyslně píši přibližný, protože jak sami autoři tohoto seznamu upozorňují, není to vyčerpávající všeobsahující výčet.

Původně tento slovník, pro tu kterou úroveň, byl sestaven Cambridge ESOL ve spolupráci s externími konzultanty, kteří připravovali materiály na zkoušky YLE, KET (A2), PET (B1). Ty tedy zahrnují jak slovíčka z roku 1990 shrnuta Radou Evropy pro úrovně Waystage (A2), Threshold (B1), tak i ostatní, novější slova a fráze, které udávají 2 hlavní korpusy.

Nejdříve si ale zodpovězme, co znamená ten korpus. V tomto případě to není k jídlu. Je to sice „žrádlo“ ale spíše pro jazykovědce. Jedná se o lingvistický korpus, což je obrovská databáze uložených textů mluvené či psané podoby jazyka (jedná-li se o mluvený záznam, pak přepsaný text), který slouží primárně k jazykovému výzkumu. Je to také základ pro sestavování slovníků, překladačů a korektorů.

I český jazyksvůj vlastní korpus. Tak například: chcete vědět v jakém kontextu, či slovním spojení se užívá nějaké slovo, či fráze. Tady zadáte konkrétní slovo, v našem případě „sviňa“ a vyjede Vám seznam. Díky tomuto korpusu zjistíte, že se říká např. „bolí jak sviňa“, nebo „šavlil jak sviňa“. Dle předcházejících a následujích vět v daném řádku z kontextu zjistíte, že toto slovo je spojeno hlavně s Moravou. Kdybyste to náhodou nevěděli. 🙂

Na stejném principu fungují i ostatní korpusy. Tak, a  můžeme pokračovat v těch anglických. Prvním korpusem je Cambridge Learner Corpus (CLC), který obsahuje přes 20 milionů slovíček psané angličtiny. Druhým je British National Corpus (BNC), který v sobě uchovává 100 milionů slov používaných rodilými mluvčími v psané a mluvené podobě. Takže si to zase můžete vyzkoušet tady.

Pro Vaše samostudium si vyberte slovníčky pro úrovně, které Vás zajímají.  Na konci každého z nich naleznete shrnutí dle určitého tématu. Například cestování, doprava apod.

 Yle starters_movers_flyers (A1-2)

ket-vocab-list (A2)

pet-vocab-list (B1)

Kecky, buty, škrpále, křusky,… BOTIČKY

Milí studenti a studentky,

dnešní příspěvek je věnován botičkám.

Když hodně cestujete, nebo se teprve hodláte vypravit na dlouhou pouť do nečeských krajin, může se stát, že budete mít malou nehodu a Vaše botky stráví zbytek Vaší dovolené ve škrpálovém nebi. A Vy budete potřebovat nové.

Mít totiž pohodlné kecky, ve kterých budete moci okukovat a prozkoumávat památky, lenivou chůzí drtit horký písek na pláži, a nebo zdolávat výškové metry za foukání drsného větru je pro úspěch Vaší dovolené naprosto zásadní.

A tak, abyste byli schopni vysvětlit prodávajícímu jaké chcete, z jakého materiálu, pro jaký účel, tak tady přikládám pár druhů obuvi. Samozřejmě, v dnešní době bude nejspíše stačit, když prstem ukážete na Vámi vybraný pár, ale kdyby náhodou.. 🙂

boot /buːt/ „a type of shoe that covers the whole foot and the lower part of the leg“

sandals /ˈsæn.dəl/ „a light shoe, especially worn in warm weather, consisting of a bottom part held onto the foot by straps“

plimsoll /ˈplɪm.səl/ UK old-fashioned „a flat, light shoe made of heavy cloth with a rubber sole, worn especially for sports“

slip-on /ˈslɪp.ɒn/ „a shoe with no way of fastening it to the foot that can be quickly put on and taken off“

mule /mjuːl/ „a woman’s shoe or slipper that has no back“

slipper /ˈslɪp.ər/ „a type of soft, comfortable shoe for wearing inside the house“

pump  /pʌmp/ „a type of flat shoe, like a ballet dancer’s shoe, worn by women“

trainer /ˈtreɪ.nər/(UK also training shoe, US sneaker) „a type of light, comfortable shoe that is suitable for playing sport“

wedge /wedʒ/ „women’s shoes with a heel all the way under the shoe“

platforms /ˈplæt.fɔːmz/ „shoes with extremely thick soles which raise the feet from the ground more than usual“

court shoes /kɔːt ʃuːz/ „a type of plain shoe with a raised heel and no way of fastening it to the foot, worn by women“

clothes5

nice shoes

boots

Troška dámského oblečení

Milí studenti a studentky anglického jazyka,

pokračujeme s oblečením! Tentokráte provětráme dámský šatník. Jednoduchá forma koláží je domnívám se vhodná pro ty, jejichž paměť reaguje hlavně na vizuální podněty. Jako to třeba funguje u mé paměti.

Po nějakou dobu se bude oblečení a obuv objevovat i v záhlaví tohoto webu. Je to z toho důvodu, abyste  se pokaždé, co kliknete na nějakou ze stránek, mohli elegantně, jednoduše a bez námahy něco naučit, či oprášit.

Dodejte oblečení trochu šmrnc!

dot /dɒt/: „a very small round mark

spot /spɒt/: „small, usually round areas of colour

floral /ˈflɔː.rəl/: „made of flowers, or decorated with pictures of flowers

checked /tʃekt/: „with a pattern of squares formed by lines of different colours crossing each other

paisley /ˈpeɪz.li/: „a colourful pattern of curved shapes, usually on cloth

clothes4

cardigan /ˈkɑː.dɪ.ɡən/: „a piece of clothing made from wool, which covers the upper part of the body and the arms, fastening at the front with buttons, and usually worn over other clothes

stripe /straɪp/: „a strip on the surface of something that is a different colour from the surrounding surface

jumper /ˈdʒʌm.pər/ UK/ sweater US: „a piece of clothing, made from wool or cotton and worn on the upper part of the body, that has sleeves and does not open at the front

roll neck /ˈrəʊl.nek/: „a polo neck

jumpers

crochet /ˈkrəʊ.ʃeɪ/: „to make clothes and other things using wool and a special needle with a hook(= curve) at one end

waistcoat /ˈweɪs.kəʊt/ UK / vest US: „a piece of clothing that covers the upper body but not the arms and usually has buttons down the front, worn over a shirt

lace /leɪs/: „a decorative cloth made by twisting thin thread in delicate patterns with holes in them

blazer /ˈbleɪ.zər/: „a type of formal jacket, often with the symbol of a school or organization sewn on the front pocket and worn as part of a uniform

clothes16

clothes15

clothes14

Troška pánského oblečení

Milí studenti angličtiny,

rozšiřte si slovní zásobu týkající se oblečení! Připravila jsem proto pro Vás pár koláží s pánským oblečením. To abyste si mohli zopakovat nejen ta základní slovíčka, která určitě velice dobře znáte, ale také i některé drobnosti, které upřesní vzhled daného druhu oděvu.

Jak jste asi postřehli, oblečení a obuv se objevuje i v záhlaví tohoto webu. Je to z toho důvodu, abyste  se pokaždé, co kliknete na nějakou ze stránek, mohli elegantně, jednoduše a bez námahy něco naučit, či oprášit. Vyšperkovat si tak svůj slovníček.

Definice slovíček dle Cambridge dictionary

jumper /ˈdʒʌm.pər/: „a piece of clothing, made from wool or cotton and worn on the upper part of the body, that has sleeves and does not open at the front

sweatshirt /ˈswet.ʃɜːt/: „a piece of informal clothing with long sleeves, usually made of thick cotton, worn on the upper part of the body

cardigan /ˈkɑː.dɪ.ɡən/: „a piece of clothing made from wool, which covers the upper part of the body and the arms, fastening at the front with buttons, and usually worn over other clothes

vest /vest/ : UK „a type of underwear, often with no sleeves, that covers the upper part of the body, worn for extra warmth

clothes7

windcheater/windbreaker /ˈwɪndˌbreɪ.kər/: „a jacket made from a material that protects you from the wind

jacket /ˈdʒæk.ɪt/:a short coat

clothes6

anorak /ˈæn.ə.ræk/ UK/ parka usually US:a short coat that protects the wearer against wind, rain, and cold weather, usually with a part for covering the head

parka: /ˈpɑː.kə/ usually US/ anorak UK „a long jacket that comes down to the knees, often waterproof, with a hood (= head cover)

clothes8

suit  /suːt/ /sjuːt/:a jacket and trousers or a jacket and skirt that are made from the same material

dinner jacket UK/ tuxedo /tʌkˈsiː.dəʊ/US: „a man’s black or white jacket worn at formal social events, usually in the evening, with matching trousers and a bow tie

clothes9

Děti a jejich příšery I.

Galerie

Galerie obsahuje celkem 26 obrázků.

Milí rodiče a děti! Tady přikládám pár kousků, které jsme společně vytvořili. Resp. jedno dítko nakreslilo jako „domácí úkol“ a pokusilo se popsat do detailů ostatním dětem, aby tyto příšerky byly schopné dle pokynů namalovat. Občasně to šlo lehce, jindy … Celý příspěvek

Ústní zkouška pro děti – video

Milí rodiče a děti,

abyste měli větší představu, jak probíhá ústní zkouška u dětí přikládám zde tři videa. Jsou vlastně odstupňované dle úrovní pro děti YLE (Young Learners English), jak je rozlišuje University of Cambridge.

Co se týče výslovnosti a slovní zásoby, na testech najdete pouze britskou angličtinu. Nicméně při ústní části je akceptována i ta americká.

První z nich, pro začátečníky, je úroveň Starters. Studentíci jsou hodnoceni za to, jestli rozumí tomu, co zkoušející říká, za správnou výslovnost a také za odpovědi. U této úrovně se spíše očekávají slova, či krátké fráze. Tato část zkoušky trvá 3-5 minut a skládá se z 5 částí.

Další na řadě je úroveň Movers. Tady ústní část zabere 5- 7 minut a skládá se ze 4 částí. Zkoušející hodnotí porozumění zadanému úkolu, volbě vhodných odpovědí a opět výslovnost.

Poslední zkouška pro děti, či teenagery je na úrovni Flyers. Ústní část trvá 7 až 9 minut a obsahuje 4 části. Zkoušející opět sleduje a hodnotí porozumění, vhodné odpovědi a reakce, gramatiku včetně slovní zásoby a jako vždy i výslovnost.

Abeceda

Milí malí, velcí studenti a rodiče,

Abeceda v anglickém jazyce je stejně zásadní jako v tom českém. Některá písmenka zní stejně (S, M, L) či velmi podobně (V, T), jiná zní opravdu anglicky (G, H, J) a některá se pletou neustále (A, E, I, C, S). Osvojení si abecedy je však nezbytné pro hláskování, bez kterého se v angličtině neobejdete. Oproti neměckému jazyku, kdy se téměř vše píše tak, jak to slyšíte. Anglický jazyk je tak nápaditý a originální že v něm existuje spousta slovíček, která když vyslovíte, může mít více významů a také se různě psát. Proto je hláskování nevyhnutelné.

Drtivá většina dětí, když se jich zeptáte, zda-li už umí abecedu, Vám zazpívá onu slavnou písničku. A jestli ji nestopnete hned ze začátku, tak se možná dočkáte i posledních písmenek. Pokud ale jim řeknete, ať řeknou písmenko Q, nebo H, či E samostatně, uvidíte, jak se pekelně soustředí, protože si přezpívávají celou písničku, až dojdou k onomu písmenku. Sláva! Tzn. naučili se ji bezvadně nazpaměť jako jeden dlouhý řetězec nějakých zvuků. Nedokážou ji však aplikovat.

Nic proti písničce. Jako začátek je to určitě skvělý podpůrný prostředek. Ale nesmí to u toho skončit. Protože pak se děti učí něco, co je jim vlastně k ničemu, když to neumí použít. Takových věcí, které se člověk naučí jen tak nazpaměť a nikdy to nevyužije, popř. plně nepochopí, se domnívám, bude ještě mnoho za svůj život. Obzvláště vydá-li se na dlouholetá studia. Pak prokáže, že jeho paměť (většinou krátkodobá) je velice pružná neboť dokáže pohltit množství informací, kterým nerozumí, zvládne je odpapouškovat a má splněno.

Ukažme dětem, že hned ze začátku školy je učení praktické, užitečné a pomáhá člověku se orientovat v různých situacích.

Proto jsem připravila jednoduchou A4 s abecedou v angličtině. Najdete tam výslovnosti jednotlivých písmenek a řadové číslovky. Také několik tabulek s písmenky, která jsou obzvláště složitá na zapamatování, určená k procvičování.

Záleží jen na Vás, jak to použijete.

  1. Můžete Vy říkat písmenka, jak Vás napadne a děti zaškrtávat, či zapisovat do políček. Pokud vidíte, že se děti chytají, zrychlete.
  2. Nebo, nechte je, aby oni byli „učiteli“ a zkoušeli Vás. Oni řeknou, Vy jim ukážete. Občas řekněte některé písmeno špatně. Aby Vás oni opravili (to je bude určitě bavit).
  3. Dejte si kratinké diktáty a pak si zkontrolujte výsledky.
  4. Ať hláskují nejen svá jména, ale jednouchá anglická slovíčka.

S některými skupinkami jsme již načli téma abecedy, s jinými toto bitevní pole již mapujeme a s nováčky se tam teprve vydáme. Pokud se jich občas zeptáte na některá písmena, či požádáte je o hláskování v průběhu dne, či týdne, bude to pro ně pouze přínosem.

Takže Alphabet.

Poslech – Velcí, troufnete si na dětské cvičení?

Malí, menší a velcí studenti,

vyzkoušejte si, kolik toho vlastně slyšíte. Všechna cvičení, na které tady přikládám odkazy,  jsou pro děti, resp. teenagery, kteří by měli mít zvládnutou knížku Fun for Flyers, tzn. podle Evropského referenčního rámce jsou na úrovni A2. Jsou to všechno rychlovky, budete to mít za pár minutek.

První cvičení se odehrává na zastávce. Dva mluvčí se baví a popisují čekající lidi. Vašim úkolem je napsat jména do příslušných kolonek. Pozor! Je to jméno, takže první písmeno je velké. Takže i když jméno máte správně, byla by to chyba. Cvičení je tady.

Další cvičení je přiřazovací. Mluvčí se baví o vyobrazených předmětech a zvířecích potiscích na daných věcech. Vy máte správně přetáhnout obrázek zvířátka k obrázku ruksaku, ledničky, rukavic. Tuhle brnkačku máte za maximálně 3 minuty hotovou.

A poslední cvičení se Vám zajisté bude líbit. Jak se říká to nejlepší nakonec. Jde totiž o spelling. Máte doplnit pouze 6 slovíček. Mluvčí Vám vyhláskuje např. své jméno, jméno zastávky, psa,.. a na základě toho, dopíšete prázdná místa. Pravidlo platí úplně stejné jako v prvním cvičení. Jsou to jména, takže první písmenko je velké. Rychlému spellingu zdar, zdar, zdar!